hirsli

hirsli
sif.
1. Hiddətli, acıqlı, qəzəbli, hirslənmiş. Hirsli kişi. – <Məşədi Qəzənfər:> Məşədi, sənin bu aşnaların nə hirsli adamlardır? Ü. H.. <Mahmud> hirsli arvaddan əvvəlcə qorxdu. Ə. Ə.. // zərf Hirsli-hirsli. Hirsli danışmaq. Hirsli cavab vermək. – Nazir yerindən durmayıb, üzünü Salmana tutub hirsli soruşdu. . Ə. H.. Övrət hirsli girir ərinin otağına və başlayır bu cür məzəmmət eləməyə: – A kişi, sən olasan Allah, bu kitabları və kağızları tulla cəhənnəmə. C. M.. // Hirs, acıq, qəzəb ifadə edən; qəzəbli, acıqlı. Hirsli nəzər. Hirsli görkəm. – Geniş açılmış qırpımsız, hirsli gözləri gördükdə <arvada> elə gəldi ki, kişi heç bir an da yatmayıb. İ. Hüseynov.
2. məc. Şiddətli, kəskin, coşqun. Hirsli hava. Hirsli dəniz. – Axşamdan bəridir könlümdə yenə; Hirsli fırtınalar, qasırğalar var. S. V.. hirsli-hirsli zərf Hirsli halda, qəzəbliqəzəbli, hiddətlənərək, acıqlı-acıqlı; qəzəblə, hirslə, hiddətlə. Hirsli-hirsli danışmaq. – Qara bəy hirsli-hirsli Oruca baxdı. Ə. Vəl.. <Rəşid:> Canbalayevin hirslihirsli bir-birinə sıxılmış dodaqları, zəhmli gözləri təsəvvürümdən silinmirdi. İ. Hüseynov.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • hırslı — sf. 1) Açgözlü, muhteris 2) Öfkeli, kızgın Daima hırslı, hırçın, sinirli, hislerine düşkün eniştemiz ... A. Ş. Hisar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • az tamah çok ziyan getirir — hırslı ve pinti insan her zaman zararlı çıkar anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • BEŞEL — Hırslı kişi. Haris kimse …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HARIS — Hırslı olan, haris …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MİNDEL — Hırslı, doymaz ve açgözlü insan. Yırtıcı kimse. * Zorba, eşkiya …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • öfkəli — sif. 1. Ürəkli, qorxmaz, cəsarətli, ciyərli. Öfkəli oğlan. 2. dan. Hirsli, qəzəbli, hiddətli, acıqlı. Mühasib, Əbişin bu hala düşməyindən və Kosanın bu cürə öfkəli hökm etməyindən bu teleqramı öyrənməyə daha da artıq maraqlandı. S. R.. öfkəli… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qaşqabaq — is. Acıqlı, hirsli və ya bir şeydən narazı olan adamın üzündə əmələ gələn hal; qaşların çatılması və alnın qırışdırılması. Xudayar bəy qaşqabaq ilə cavab verdi. C. M.. Qaşqabağı açılmaq – üzündə fərəh əlaməti görünmək; açığı, hirsi soyuyaraq üzü… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zoddu-zoddu — (Tovuz) hirsli hirsli. – Zoddu zoddu danışıf eləmə, sənnən qorxuf eliyən yoxdu …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • dərd — is. <fars.> 1. Qəm, qüssə, kədər, ürək acısı, mənəvi əzab, əziyyət, iztirab. Dərdini dərd bilənə söylə. (Ata. sözü) . . Mahnı adamın bütün dərdini unutdurur. . M. Hüs.. // Haqqında düşünmək lazım gələn, qayğıya səbəb olan şey; ürəyi incidən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həyəcanlı — sif. 1. Həyəcan keçirən, həyəcan duyan, əsəbi, əsəbiyyət halında olan, coşmuş. Məhərrəm bütün ömründə bu qədər həyəcanlı olmamışdı. H. N.. Sevinc İsmayılzadəyə: – Sizə nə olub, niyə belə həyəcanlısınız? Z. Xəlil. // Həyəcan, təlaş, iztirab,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”